Huishoudelijk reglement
De speler die als eerste aankomt, kan de baan reserveren door zijn pasje bij de betreffende baan op het bord te schuiven. Als het signaal gaat, dient uw groepje compleet te zijn. Is uw groepje niet compleet, dan mag een andere groep, die dat wel is, eerst gaan spelen.
Daarna tijdknop indrukken van de baan waarop u gaat spelen.
U mag nu 45 minuten spelen. Is de tijd om, dan gaat er een signaal:
Baan 1: 1 x het signaal, Baan 2: 2 x het signaal, Baan 3: 3 x het signaal
Als er niemand staat te wachten mag u doorspelen. De tijdknop echter niet opnieuw indrukken. U dient de baan namelijk direct te verlaten als er wel andere leden komen.
Als er wel andere leden willen spelen en alle banen zijn bezet, dan moet u stoppen.
Als u tennisles heeft is het niet toegestaan om alvast uw pasje op te hangen om direct na de les vrij te kunnen spelen. Anderen gaan altijd vóór na uw tennisles.
U mag de baan alléén betreden op tennisschoenen die geschikt zijn voor kunstgras.
Er mogen alléén tennissers op de banen aanwezig zijn. Kinderen die ballen willen rapen zijn dus niet toegestaan.
Alléén die baan verlichten waarop gespeeld wordt. Als u de verlichting aan heeft gehad en er komt niemand meer na u, dan dient u het licht weer uit te doen.
Ieder lid mag 1 x per seizoen een introducé meenemen. Deze mag alléén spelen als er een baan vrij is. Bent u aan het spelen met een introducé en komen er andere leden terwijl alle banen bezet zijn, dan moet u met uw introducé stoppen en de baan verlaten.
Als er competitie gespeeld wordt, is er 1 baan beschikbaar voor vrij tennis. De competitiespelers mogen deze baan alleen gebruiken als er niemand vrij wil tennissen.
’s Avonds mogen jeugdleden (tot 12 jaar) alléén spelen als er een baan vrij is. Senioren (en junioren vanaf 12 jaar) gaan ’s avonds altijd voor.
De vuilnisemmers staan er niet voor niets! Zorg dat ons complex netjes blijft en doe al het afval in de daarvoor bestemde emmers.


Ieder seniorenlid is verplicht kantinedienst te draaien van 4 uur per keer. In het begin van het seizoen ontvangt U een uitnodiging om zelf 2 diensten in te vullen. Als u niets invuld wordt dit automatisch gedaan. Wanneer U onverwachts niet kunt dient U zelf voor vervanging te zorgen.

U kunt de dienst ook afkopen voor het bedrag van 40 euro per dienst. Neem dan contact op met Tinda Hoebe 0655385734


Kantine Reglement


Voor de kantinedienst zijn de volgende regels van toepassing:

De sleutel en portemonnee dienen vóór de kantinedienst opgehaald te worden bij:

John en Shannon Mulder, Veluweweg 33.

Bij aanvang eerst de lichten van de toiletten aandoen, de schakelaar is in de keuken. De vaatwasser leeg ruimen. Instructies voor het zetten van koffie bevinden zich in de keuken. De koffie en thee die u drinkt als u kantinedienst heeft is gratis. De rest dient u te betalen.

Lege flessen in de kratten doen. Aan het einde van de dienst de volle kratten omruilen voor lege uit de opslagruimte. De voorraad van de koelkasten aanvullen voor het einde van uw dienst (indien nodig eerder). Er staan ook kratten gekoeld bier in de koelkast van de berging.

Na afloop van de kantinedienst de vaatwasser inruimen en aanzetten, het aanrecht netjes en ruim achterlaten en de bar goed afdweilen. De vloer dient ook geveegd te worden. De bezem (en eventueel dweil en stofzuiger) vindt u in de kast in de gang. Bij mooi weer niet vergeten de parasols naar binnen te halen. De frituurpan wordt alleen tijdens toernooien gebruikt.

Let erop dat u aan het einde van uw dienst de verlichting uit doet en de achterdeur en voordeur op slot doet.

Ga niet als laatste alleen weg, maar vraag iemand om even te blijven en lever het ontvangen geld en sleutel weer in bij het ophaaladres.